Amaç


Ülkemizde çeşitli laboratuarlarda ayrı ayrı ve formal olarak tanımlanmış bir koordinasyon olmadan yapılan araştırmaların bir çatı altında toplanmasını sağlayacak, farklı disiplinlerden araştırmacıların koordinasyon içinde çalışmalarına yardımcı olacak, fiziki olanakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve uluslar arası düzeydeki araştırma merkezleri ile rekabet edebilecek / ortak proje yürütebilecek duruma gelmesi hedeflenmektedir. Merkez Laboratuvar kurulumu sağlandıktan sonra, bu konuda çalışan bilim insanlarını bir çatı altında işbirliği içinde çalışmaları sağlanırken, maddi kaynaklar ve insan kaynakları da birleştirilerek çok güçlü bir sinerji oluşturulacaktır.


25 Mayıs 2011 , Çarşamba